Због комплексности теме, овај део сајта је у сталној изградњи. Молим вас да посећујете овај део као и Примене с времена на време.