Све титуле и звања хералдички битне, по хронолошком реду

 

Регистрација грба:

 

4. фебруара 2007. Породични грб регистрован ког Хералдичког регистра САД (United States Heraldic Registry).

 

3. априла 2007. Породични грб регистрован у престижном регистру Burke’s Peerage & Gentry International Armorial Register.

 

Професионални креденцијали:

 

18. јула 2007. постављен за хералдичког уметника Одбора за хералдичке и генеалошке студије Центра за истраживање православног монархизма (ЦЗИПМ) под вискоким покровитељством Његовог Краљевског Височанства кнеза Александра Павловог Карађорђевића.

 

29. децембра 2007. изабран за члана Интенационалне асоцијације хералдичара аматера.

 

29. августа 2008. постављен за хералдичког уметника Краљевске куће Багратион-мухрански од Грузије. Одрекао се титуле 2010.

 

Током 2008. сам постао члан Друштва Српских Грбоносаца и касније изабран у уређивачки колегијум гласника друштва, "Оцило".

 

28. новембра 2009. изабран за дописног члана Српског хералдичког друштва "Бели орао".

 

27. јануара 2010. потписао уговор о делу са Генералним секретаријатом Владе РС о изради еталона грба и заставе Републике Србије за ИЗВОРНИК ВЕЛИКОГ И МАЛОГ ГРБА, ИЗВОРНИК ЗАСТАВЕ И НОТНОГ ЗАПИСА ХИМНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. Посао завршен у року предвиђеном уговором. Сва графичка решења су завршена до краја марта. Комисија их је једногласно усвојила на састанку 16. априла 2010. Затим је уследио рад на хералдичко-вексилолошком делу Изворника, под именом КЊИГА ГРАФИЧКИХ СТАНДАРДА ЗНАМЕЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЊЕНИХ ЗВАНИЧНИКА. Књига се састоји од 49 страница са 47 посебних графичких решења.

 

3. септембра 2010. изабран за потпредседника Друштва Српских Грбоносоаца на Скупштини друштва.

 

11. новембра 2010. Влада РС доноси УРЕДБУ О УТВРЂИВАЊУ ИЗВОРНИКА ВЕЛИКОГ И МАЛОГ ГРБА, ИЗВОРНИКА ЗАСТАВЕ И НОТНОГ ЗАПИСА ХИМНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ на ком сам радио. Радови који чине изворник су:  линеарни цртеж Великог грба, представа Великог грба са хералдичком шрафуром по методу Петрасанкте, представа Великог грба у боји, линеарни цртеж Малог грба, представа Малог грба са хералдичком шрафуром по методу Петрасанкте, представа Малог грба у боји, представа Великог грба методом контрастних поља, представа Малог грба методом контрастних поља, представа Великог грба у негативу, представа Малог грба у негативу, конструкција Малог грба, линеарни цртеж уметнутог штита на грудима двоглавог орла, представа уметнутог штита на грудима двоглавог орла са хералдичком шрафуром по методу Петрасанкте, представа уметнутог штита на грудима двоглавог орла у боји, представа уметнутог штита на грудима двоглавог орла методом контрастних поља, представа уметнутог штита на грудима двоглавог орла у негативу, линеарни цртеж Државне заставе, представа Државне заставе са хералдичком шрафуром по методу Петрасанкте, представа Државне заставе у боји, линеарни цртеж Народне заставе, представа Народне заставе са хералдичком шрафуром по методу Петрасанкте, представа Народне заставе у боји, линеарни цртеж стандарте председника Републике, представа стандарте председника Републике са хералдичком шрафуром по методу Петрасанкте, представа стандарте председника Републике у боји, линеарни цртеж стандарте председника Народне скупштине, представа стандарте председника Народне скупштине са хералдичком шрафуром по методу Петрасанкте, представа стандарте председника Народне скупштине у боји, представа Државне заставе методом контрастних поља, представа Народне заставе методом контрастних поља, представа стандарте председника Републике методом контрастних поља, представа стандарте председника Народне скупштине методом контрастних поља, конструкција Државне заставе.

 

31. јануара 2011. Одбранио највишом оценом Дипломски академски рад – Мастер „Утицај енглеског као језика извора и језика посредника на основну српску хералдичку терминологију“. Научно истраживање и писање рада је било током 2010.

 

Јун 2011 – изашао чланак о мом раду на грбу Џона Ф. Милера и о мени као хералдичару у јунском издању престижног магазина у Британији - The Heraldry Gazette, званичног гласника славног Хералдичког друштва – the Heraldry Society.

 

20. јула 2011. утаначена хералдичка сарадња са престижним Бурксовим регистром грбова - Burke’s Peerage & Gentry International Register of Arms.

 

25. јула 2011. постао члан Грчког хералдичког друштва.

 

15. септембра 2011. додељено доживотно чланство у славном Америчком колеџу хералдике (American College of Heraldry)

 

2. маја 2012. признат статус члана оснивача Дружине белог штита (The Fellowship of the White Shield), интернационалне организације под покровитељством једног од највећих хералдичких уметника данашњице, Ендруа Стјуарта Џејмисона, са циљем да зближи професионалне хералдичке уметнике.

 

22. јун 2012. објавио да сам хералдички уметник Краљевског дома Карађорђевића од Србије и Југославије.

 

 

Дозволите да се представим са мало шале у овим тешким временима јер је хумор ознака слободног духа и његове јачине.

 

Зовем се Љубодраг Грујић и дошао сам на овај свет као једино дете Љиљани и Љубомиру Грујићу 31. децембра 1976. Гимназију заврших у родном граду Панчеву (оном у Банату, крај Мордора и Београда) а после и Филолошки факултет, Одсек за енглески језик и књижевност Универзитета у Београду. Радим као професор у средњој школи у Панчеву јер верујем да треба помоћи локалној заједници како се већ може а знање је највредније. Осим енглеског и донекле француског и латинског, моје је истинско језичко интересовање усмерено ка једном малом прастаром језику, ирском (Gaeilge), коме посвећујем део свог слободног нехералдичког времена. Доста добро разумем и писани немачки, руски, италијански, шпански и португалски, што ми врло добро дође у мом научном хералдичком истраживању.

 

Током несрећних деведесетих  помагао сам избеглицама из Хрватске у Панчеву тако што сам водио хуманитарни и образовни пројекат за једну швајцарску хуманитарну организацију. И даље сам укључен у неколико пројеката за које верујем да помажу мојој земљи да буде добра. Борио сам се и борим се против сваке социјалне неправде и обести јер то сматрам патриотским чином.

 

Од 2000. се интересујем за хералдику и вексилологију, у првих неколико година само пасивно, а од 2004. и врло активно. Моје хералдичке креденцијале можете видети на десној страни ове странице.

 

Преводим и пишем  у горе споменуто слободно време и тренутно учествујем у неколико пројеката културне сарадње између Србије и Ирске, Русије, Енглеске, Данске, Шпаније, Португалије, Канаде, Аустралије и Новог Зеланда.

 

Ипак, највише времена посвећујем развоју српског грбословља а бавим се и писањем научних радова у области српске, енглеске, шкотске, ирске, немачке, шпанске и италијанске хералдике. Посебно интересовање ми је кодификовање и развој модерне канадске, аустралијске и новозеландске хералдике где сам имао срећу да допринесем у њиховом оформљавању радовима и саветима.

 

Тренутно радим на две књиге о хералдичким питањима и надам се да ће бити готове до краја 2012.

 

На личном плану, врло срећно сам од 18. јула 2009. ожењен најдивнијом женом на свету која је из љубави напустила родни Београд и сад скромно живимо у Панчеву.

 

 

 

назад на почетну