back to home page

Породица Томашевић

Tomasevic Family

средњи грб

medium achievement

мали грб

basic achievement

стег

banner

пуно хералдичко знамење

full heraldic insignia

монограм

monogram

Велики грб.

Овај грб припада породици Томашевић из Београда коју чине Бранислав и Вера са синовима Игором и Борисом.

 

Томашевићи су пореклом из села Штитарица код Мојковца а касније су се четири брата доселили у пријепољски и пљеваљски крај. Што се тиче сада грбоносне горепоменуте гране Томашевића, родословна линија иде од Риста (или Ивана), оца Милинка, оца Митра, оца Милована, оца Драгомира који је отац главе овог дела породице Томашевића Бранислава који је и први грбоносац који има два сина Игора и Бориса са женом Вером.

 

Томашевићи су ми изразили жељу да облик штита буде француски. Основна плава тинктура и основни сребрни метал, то јест неблазонски речено плава и бела боја, стоје као алузија на апокрифни грб Рашке (на плавом, три потковице сребрне). На плавој основи стоји ординарија у облику слова Т (која се блазонира стуб и глава спојени или штака до врха): опет основна жеља Томашевића је била да се на штиту види јасна алузија на графички облик слова Т. У глави штита, изнад свега и у најистакнутијем делу јесте фигура црвеног лава са плавим канџама и језиком који држи штит са сребрним крстом. Црвено је српска национална боја, а са сребрном (белом) и плавом чини српску тробојку. Лав у ходу који држи штит стоји за главу породице, Бранислава, и делимично је речит део грба. Крст на штиту стоји за жену Веру и хришћанство. Лав гледа у нас опет због имена титулара Бранислав – такав положај српска хералдика блазонира стражећи.

 

Пошто породица Томашевића није хтела да диференцира грб за синове, у напорима да им створимо прикладно решење договорили смо се да постоје три животиње за сваког од мушких чланова. Лав ходајући (или у ходу) стражећи стоји за Брансилава, ћук за Игора а феникс за Бориса.

 

Челенка је компромисно решење између свих чланова породице. Лађа је за светог Николу, породичну славу, боје застава су српске.

 

Облик кациге и штита треба да подсећа на класична историјска српска решења грбова. Комбиновано са јасно модернијим решењем штита (нпр. ћук зрачећи), обликом и положајем штита као и целокупном композицијом, овај грб поставља основу модерног класичног српског грба и да показује старину породице и нове армигере, примерено времену.

 

Блазон грба:

 

Штит: Плаво, стуб и глава спојени сребрни, између ћука стражећега зрачећега све сребрно и феникса златнога, у глави лав ходајући стражећи црвени оружани и језика плавога држећи десницом штит црвени са крстом пуним сребрним.

 

Челенка: На кациги са венцем и плаштом плавим постављеним сребрним, лађа плава развијених застава црвене, плаве и сребрне и истога једра.

 

Мото: ВЕРАН ПОРОДИЦИ

Хералдичар и уметник: Љубодраг Грујић. Април-август 2010.

 

This coat of arms belongs to the Tomasevic (Tomašević) family from Belgrade, Serbia. The principal Armiger is Branislav, his wife is Vera and the sons Igor and Boris.

The Tomsevic family comes from the Raska district in what is now Montenegro. (Raska, Raška was the name of the chief Serbian state in medieval times). The immediate genealogical tree is that Risto (or Ivan) is the father of Milinko who is the father of Mitar, who is the father of Milovan, who is the father of Dragomir who is the father of the first armigerous person of this family, Branislav who is the father to the abovementioned Igor and Boris.

Their wish was that the basic shield shape would be French. The principal tincture and metal of the coat of arms are Azure and Argent which stand for the apocryphal arms of the Raska district (Azure three horseshoes Argent).

“A pale and chief conjoined” (T-shaped ordinary) naturally stands for the Tomasevic surname, according to their explicit wish. The red lion with his claws and tongue blue holding a smaller shield with the white cross stands for Branislav, which translated means the Defender of Glory, hence the smaller shield and the position of the head. The cross stands for Vera (meaning Faith). Red is the Serbian national colour and together with white and blue form the Serbian tricolour.

Not wishing to have marks of difference for sons, the family and me settled on the idea of each male member having his own animal depicted on the shield. The lion is for Branislav, the scops owl for Igor and the phoenix for Boris. In Serbian heraldry such decision is left to each family do decide: roughly half opt for marks of difference of some kind and the other half prefers unaltered arms inherited.

The crest is also a minimalistic compromise in the family. A lymphad stands for the family patron Saint, St Nicholas, and the colours of the flags are Serbian.

The helmet and mantling shape should be to a certain point reminiscent of classical heraldic emblazons in Serbdom. Combined with clearly modern solutions (Scops rayed), shield shape and its position (not tilted) and the overall composition, this coat of arms is really an exemplary of conservative modern Serbian heraldry.

Blazon:

Shield: Azure, a pale and chief conjoined Argent between scops owl guardant Argent rayed of the same and a phoenix rising from flames all Or in chief a Lion passant guardant Gules armed and langued Azure holding in its dexter paw a shield Gules with a Cross Argent.

Crest: Upon helm wreathed and mantled Azure doubled Argent, a lymphad Azure under sail Argent flying a pennon Gules and flags Azure and Argent the sail of the last.

Motto: Loyal to the family (in modern Serbian).

Heraldist and artist: Ljubodrag Grujic. April-August 2010.