back to home page

Породица Томашевић

Tomasevic Family

средњи грб

medium achievement

велики грб

large achievement

стег

banner

Мали грб

Овај грб припада породици Томашевић из Београда коју чине Бранислав и Вера са синовима Игором и Борисом.

Томашевићи су пореклом из села Штитарица код Мојковца а касније су се четири брата доселили у пријепољски и пљеваљски крај. Што се тиче сада грбоносне горепоменуте гране Томашевића, родословна линија иде од Риста (или Ивана), оца Милинка, оца Митра, оца Милована, оца Драгомира који је отац главе овог дела породице Томашевића Бранислава који је и први грбоносац који има два сина Игора и Бориса са женом Вером.

 

пуно хералдичко знамење

full heraldic insignia

монограм

monogram

Basic achievement

This coat of arms belongs to the Tomasevic (Tomašević) family from Belgrade, Serbia. The principal Armiger is Branislav, his wife is Vera and the sons Igor and Boris.

The Tomsevic family comes from the Raska district in what is now Montenegro. (Raska, Raška was the name of the chief Serbian state in medieval times). The immediate genealogical tree is that Risto (or Ivan) is the father of Milinko who is the father of Mitar, who is the father of Milovan, who is the father of Dragomir who is the father of the first armigerous person of this family, Branislav who is the father to the abovementioned Igor and Boris.