Следеће три слике: брачни квартеровани грб Крањчевића и Јовановића, као и моје породице. Договорно два грба деле неке заједничке елементе.

 

Странице:

Испод: серија студија мог грба, у потрази за новим стиловима и изражавањем. Рад на њима ми је дао слободу да експериментишем без бојазни од увреде, са честим алузијама на сопствену породицу (ноге орла, писмо, позиција шаржи, итд.)

 

Породична и лична хералдика
прва страница

1.

до 2011.

2.

од 2011.